Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Hållbarhet

Visionen för Ahlsells hållbarhetsarbete är att vara branschledande på den nordiska marknaden. Hållbarhetsarbetet – som utgår från vår uppförandekod – ska på ett konkret sätt bidra till att uppfylla vårt löfte att göra det enklare att vara proffs.

Vår uppförandekod bygger på FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande FN-konventioner, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för internationella företag. Innehåll och prioriteringar i hållbarhetsstrategin, som är satt för 2017–2020, bygger på en väsentlighetsanalys av Ahlsells risker, möjligheter och miljöaspekter samt dialogen med våra intressenter. Dialogen genomförs i anslutning till vår årliga hållbarhetsredovisning som är integrerad i årsredovisningen. Se 2019 års Hållbarhetsrapport här.

Vidare är Ahlsells strategi och mål kopplade till FN:s sjutton globala hållbarhetsmål. De globala målen ligger till grund för våra fyra egna fokusområden. Genom den noggrant satta strukturen lägger vi kraften där Ahlsells verksamhet har mest påverkan och därmed störst möjlighet att göra skillnad.

Som en plattform i hållbarhetsarbetet ligger självklart våra värdeord – De är grunden i allt vi gör:

  • Ansvar
  • Öppenhet
  • Enkelhet. 

Våra fokusområden

De fyra fokusområdena i vår hållbarhetsstrategi är ansvarsfull upphandling, innovation och samarbete, minskad miljöpåverkan och hälsa och säkerhet. Områdena speglar Ahlsells risker och möjligheter, och inkluderar områden där vi har störst möjlighet att bidra till hållbar utveckling.

Hållbarhetsmål 2017-2020

En hörnsten i hållbarhetsarbetet för att säkerställa att vi är på rätt väg mot uppsatta mål, är att följa upp de aktiviteter som genomförs. Genom ständig omvärldsbevakning, kunskap samt ny teknik som kan påverka hållbarhetsarbetet, säkerställer vi att målen är fortsatt relevanta. Är de inte det, justeras målen utifrån ny kunskap och analys. Se vår affisch med resumé och status för vårt hållbarhetsarbete.

Aktuellt

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.